Asesores Energéticos Edificación, Investigación, Docencia
Asesores Energéticos Edificación, Investigación, Docencia

Nuevo Plan para la Rehabilitación y Mejora energética Xunta de Galicia: RehaVita

Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

O IGVS ten previsto destinar ás políticas de rehabilitación e renovación urbana no período
2015-2020 preto de 134 millóns de euros.

PLAN_DE_VIVENDA_DE_GALICIA_2015-2020.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.1 MB]

ACCIÓN 2.- Xestión das axudas dos programas de fomento da rehabilitación edificatoria e apoio á implantación do informe avaliación edificios.

O Plan estatal 2013-2016, inclúe entre os seus programas de rehabilitación o de Fomento da Rehabilitación Edificatoria, como unha liña de axudas destinada á rehabilitación illada de edificios de tipoloxía residencial colectiva.

As actuacións nos edificios deben de dirixirse á súa conservación, á mellora da calidade e sustentabilidade ou a realizar os axustes razoables en materia de accesibilidade.

Os beneficiarios serán as comunidades de propietarios, agrupacións de comunidades ou propietarios únicos de edificios de vivendas.

As axudas á rehabilitación de edificios serán as seguintes:

· Ata 4.000 € por vivenda para conservación

· Ata 2.000 € por vivenda para mellora da eficiencia enerxética (5.000 € se se reduce nun 50% a demanda enerxética do edificio)

· Ata 4.000 € por vivenda para mellora de accesibilidade.

Límite: a contía non poderá superar o 35% do orzamento; excepcionalmente no caso de mellora da accesibilidade o 50% e en todo caso 11.000 € como máximo por vivenda.

O Plan 2013-2016, prevé tamén unha liña de axudas para o apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios, documento do que deberán de dispoñer os edificios nos que pretenden realizarse actuacións de rehabilitación que se acollan a subvencións públicas, antes da solicitude de axudas.
Por iso, como complemento aos outros programas de rehabilitación do plan ou de se-lo caso das liñas de axudas autonómicas destinadas ao fomento da rehabilitación illada e das áreas de rehabilitación integral, xestionaranse as axudas previstas nestes programas do Plan 2013-2016.
MEDIDAS:
1. Tramitar as convocatorias de axudas do programa de Fomento da Rehabilitación Edificatoria do Plan 2013-2016
2. Tramitar as convocatorias do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
OBXECTIVO:
- Facilitar e fomentar a rehabilitación de edificios por parte comunidades de propietarios
- Fomentar a elaboración dos informes de avaliación de edificios.

 

O Eixo 2: Rehabilitación de vivendas e renovación urbana, dótase con 133,82 M€. Este eixo 2 desenvolverase a través dos seguintes programas:

 

 

- Programa 1. A rehabilitación illada.

ACCIÓN 1: Axudas para a rehabilitación en conxuntos históricos, núcleos
rurais, remate de fachadas e Camiños de Santiago.
ACCIÓN 2: Xestión das axudas dos programas de fomento da rehabilitación
edificatoria e de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do
plan 2013-2016.


- Programa 2. Rehabilitación directa polo IGVS.


- Programa 3. Áreas de Rehabilitación Integral.

ACCIÓN 1: Impulso das áreas de Rehabilitación integral. En Galicia hai actualmente declaradas 56 Áreas de Rehabilitación Integral que se emprazan en 38 concellos.


- Programa 4. Outras actuacións de rehabilitación.

ACCIÓN 1: Axudas á mellora da eficiencia enerxética con fondos FEDER. Conseguir a mellora da eficiencia enerxética dos edificios incluídos no programa de tal xeito que supoña un beneficio para os seus ocupantes e para o medio ambiente.
ACCIÓN 2. Actuacións a través do Consorcio do Casco Vello de Vigo
ACCIÓN 3: Outras medidas de apoio á rehabilitación orientadas a fomentar a
cultura da rehabilitación.

Rehabilita Energía es empresa colaboradora del Programa Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, y Asesores en Materia de Rehabilitación de la Xunta de Galicia. Te asesoramos y realizamos la tramitación de incentivos disponibles para rehabilitaciones energéticas y vivienda de obra nueva usando criterios de de ahorro en:

  • estrategias pasivas, como la mejora de aislamientos, ventanas y vidrios, renovación de cubiertas y azoteas, dispositivos de sombreamiento, ó
  • estrategias activas, como la mejora de equipos de bomba de calor, solar térmica, aerotermia, biomasa, instalación de suelo radiante, iluminación...

No todas las soluciones de rehabilitación energética son válidas para todos los casos, en Rehabilita Energía te asesoramos particularmente en función de las posibilidades de tu vivienda, del presupuesto disponible y de las líneas de ayudas vigentes. De todos modos las principales soluciones que pueden generar un ahorro de hasta el 60% en tu factura, y que cuentan con diversas líneas de ayuda y financiación son:

1.mejorar la envolvente térmica

  - aumentar aislamientos

  - sustitución ventanas y vidrios

 

2.mejorar las instalaciones

  - aislamiento de tuberías

  - diseño adecuado redes calor/frío

  - renovar calderas y equipos

 

3. uso de otras fuentes de energía

  - energía solar térmica

  - energía solar fotovoltáica

  - uso de biomasa

La Agencia Andaluza de la Energía organiza encuentros de expertos para ampliar la oferta educativa en construcción sostenible (Jue, 15 Nov 2018 15:07:23 CET)
>> más información

Sevilla Futura, del Ayuntamiento y la Agencia Andaluza de la Energía, galardonado en los I Premios Enerinvest (Lun, 12 Nov 2018 15:21:52 CET)
>> más información

Las Agencias de la Energía en cada Comunidad Autónoma son:

ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA. Agencia Andaluza de la Energía (AAE)

ARAGÓN. Dirección General de Energía y Minas. Departamento de Industria e Innovación
ASTURIAS (PRINCIPADO).Consejería de Industria y Empleo. Dirección General de Minería y Energía
ASTURIAS ( PRINCIPADO). Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)
BALEARES (ILLES).Consejería de Comercio, Industria y Energía. Dirección General de Energía
CANARIAS. Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Dirección General de Industria y Energía
CANTABRIA. Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo
CASTILLA-LA MANCHA. Consejería de Industria y Sociedad de la información Industria y Energía
CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de Energía y Minas.
CATALUÑA. Institut Català d`Energia (ICAEN). Departament d´Empresa i Ocupació
COMUNIDAD VALENCIANA. Consejería de Infraestructuras y transporte, Agencia Valenciana de Energía (AVEN)
EXTREMADURA. Consejería de Fomento Dirección General de Arquitectura y Programas Especiales de Vivienda
GALICIA. Consellería Economía e Industria. Dirección Xeral Industria, Enerxía e Minas. Xunta de Galicia.
MADRID. Dirección General de Industria, Energía y Minas.
PAÍS VASCO. Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Ente Vasco de la Energía (EVE)
RIOJA (LA). Consejería de Industria, Innovación y Empleo. Dirección General Industria y Comercio
MURCIA (REGIÓN).Consejería de Economía, Empresa e Innovación D.G. de Industria, Energía y Minas
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE). Dpto. de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente
CEUTA. Consejería de Fomento Departamento de Industria y Energía
MELILLA. Consejería de Fomento Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo

Recomendar esta página en:

Download
Dossier -en preparación-
Nueva descarga de archivo

Rehabilita Energía

Avda. Málaga nº1. 41004. Sevilla

654915169
Rúa Pensamientos. 15008. A Coruña

667894511 

contacto@rehabilitaenergia.com